Privacy verklaringPersoongegevens die wij verwerken

Wij respecteren jouw privacy en zorgen dat de persoonlijke informatie die jij overdraagt vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt. In deze privacyverklaring wordt beschreven hoe Clinjectables met jouw persoonsgegevens omgaat. Lees meer…