Privacyverklaring

Wij verwerken je persoonsgegevens op basis van de volgende grondrechtslagen:

 • De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij jij de betrokken partij bent, of om op jouw verzoek vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.
 • Je hebt toestemming gegeven voor de verwerking van je persoonsgegevens voor een of meerdere specifieke doeleinden.

Wij verwerken je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van de gemaakte afspraak in onze afsprakenplanner
 • Om contact op te nemen middels telefoon of email  indien dit nodig is om onze
  dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Jouw te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Wij hebben de optie om jouw bezoek op onze website te analyseren ter verbetering
  van onze website en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij (mogelijk) verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Functie
 • Geslacht
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij zij de uitdrukkelijke toestemming hebben van de ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens van de kinderen wordt verzameld zonder ouderlijke toestemming. Wanneer je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@clinjectables.nl, wij zullen dan alle informatie verwijderen.

Geautomatiseerde besluitvorming

Wij nemen op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Clinjectables)  tussen zit.

Bewaartermijnen van persoonsgegevens

Wij bewaren de persoonsgegevens zolang als nodig om een correcte dienstverlening uit te voeren. Tevens bewaart Clinjectables de persoonsgegevens voor een termijn waarin dit relevant wordt geacht in het kader van onze dienstverlening. Bovengenoemde geldt tenzij Clinjecatables op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.